COVID-19 Pandemi ve İşçi-İşveren İlişkilerine Etkisi

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) sebebi ile, başta turizm ve diğer hizmet sektörleri olmak üzere birçok sektörde ekonomik daralma ve yine birçok işçinin çalıştığı işyerlerindeki çalışma hayatında küçülmeler meydana gelme olasılığı da ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ekonomik sıkıntı çeken ve işyerindeki çalışma hayatında daralma meydana gelen işverenlerin hukuka uygun olarak ve işçi haklarına halel getirmeden başvurabileceği [...]