About admin

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far admin has created 28 blog entries.

COVID-19’un Sözleşmelere ve Sözleşmeden Kaynaklanan Davalara Etkileri

Söz Ağızdan Bir Kere Mi Çıkar?Hukuki bir alanda bu soruyu sorduğunuzda alacağınız cevap normal şartlarda evettir. Çünkü esas olan “ahde vefa” yani sözleşmeye bağlılıktır. Asıl olan, bir sözleşme akdetmek üzere bir araya gelen tarafların niyet mektubundan, kapanış işlemine kadar bu söze sadık kalmalarıdır. Ancak bazı durumlar vardır ki taraflardan biri için veya her iki taraf [...]

By |2020-03-20T17:17:19+00:00Mart 20th, 2020|Makale ve Yayınlar|Yorum yok

COVID-19 Pandemi ve İşçi-İşveren İlişkilerine Etkisi

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) sebebi ile, başta turizm ve diğer hizmet sektörleri olmak üzere birçok sektörde ekonomik daralma ve yine birçok işçinin çalıştığı işyerlerindeki çalışma hayatında küçülmeler meydana gelme olasılığı da ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ekonomik sıkıntı çeken ve işyerindeki çalışma hayatında daralma meydana gelen işverenlerin hukuka uygun olarak ve işçi haklarına halel getirmeden başvurabileceği [...]

By |2020-03-19T23:55:41+00:00Mart 19th, 2020|Makale ve Yayınlar|Yorum yok

Kişisel Veri İhlali Halinde Uygulanan İdari ve Cezai Yaptırımlar

1. Giriş Kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 2016 yılında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile mahremiyetin korunması, veri güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanmasının, yetkisiz kişilerin erişimine [...]

By |2019-12-18T18:03:35+00:00Aralık 18th, 2019|Makale ve Yayınlar|2 Comments

Kişisel Verilen İşlenmesinde Temel İlkeler

1. Kişisel Veri Nedir?  Kişisel veri; fiziksel, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği ile bağlantılı olarak gerçek kişiye ilişkin tespit edilebilir herhangi bir bilgidir. Kişisel veri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kimliği belirli veya belirlenebilir olmak şartıyla, bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon [...]

By |2019-12-09T18:19:08+00:00Aralık 9th, 2019|Makale ve Yayınlar|Yorum yok

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

1. Kişisel Veri Nedir?  Kişisel veri; fiziksel, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği ile bağlantılı olarak gerçek kişiye ilişkin tespit edilebilir herhangi bir bilgidir. Kişisel veri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kimliği belirli veya belirlenebilir olmak şartıyla, bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon [...]

By |2019-12-03T11:29:09+00:00Aralık 3rd, 2019|Makale ve Yayınlar|Yorum yok

Dernekler Hukuku

Ofisimiz, derneklerin her türlü davalarına bakmaktadır. Derneğin ismine yönelik davalarda, Dernek Faaliyetlerinden dolayı alınması gereken izinlerin alınmasında,Yöneticiler hakkında açılacak davalarda, Derneklerin denetlenmesinde, derneğin kurulması ve sona erdirilmesinde, Derneğin yardım toplamak için gereken işlemlerin hazırlanmasında, Dernek genel kurul kararlarının iptali davalarında, Dernekler masasına yapılacak itirazlarda, yazışmalarda, dernek üyelerinin aidatlarının tahsilinde derneklere ve üyelerine danışmanlık ve avukatlık [...]

By |2018-12-29T12:45:31+00:00Aralık 29th, 2018|Faaliyet Alanları|Dernekler Hukuku için yorumlar kapalı

Ceza Hukuku

Ceza ve Ceza Usul Hukuku Departmanımız, uzman akademik ve avukat kadrosu ile hukukun temel ilke ve esaslarını önder kabul ederek, tüm soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile şikâyet ve davalarda etkin ve hızlı çözümler sunmaktadır. Bu alanda, Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması,Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması,Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili [...]

By |2018-12-29T12:43:18+00:00Aralık 29th, 2018|Faaliyet Alanları|Ceza Hukuku için yorumlar kapalı

Fikri Mülkiyet Hukuku

Rekabetçi küresel pazarda olağanüstü bir hızla gelişen ve değişen teknoloji ve ürünler, fikri ve sınai hakların da etkin şekilde korunmasını, yeniliklerin ve rakip şirketlerin yakından takibini, hukuki koruma için proaktif davranılmasını zaruri kılmaktadır. Bu alandaki hizmetlerimiz;Birleşme ve devralmalarda, aynı şekilde finansman veya kredi sağlanması işlemlerinde fikri ve sınai hakların devri, lisanslandırılması, yeniden yapılandırılması, teminat veya [...]

By |2018-12-29T12:40:40+00:00Aralık 29th, 2018|Faaliyet Alanları|Fikri Mülkiyet Hukuku için yorumlar kapalı

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bilgi ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, gelişim ve sektörel liberalleşme ile birlikte piyasalar arasındaki sınırların kalkması ve dünyanın tek bir global pazar haline gelmesi, piyasadaki işlemlerin hukuksal boyutlarında önemli değişiklikleri gündeme getirmiştir. Bütün bu gelişmeler, özellikle İstanbul ve Ankara gibi ticaret yoğunluğunun yaşandığı merkezlere sahip Türkiye’nin de bir finans merkezi olması sonucu doğurmuş ve bu [...]

By |2018-12-29T12:39:10+00:00Aralık 29th, 2018|Faaliyet Alanları|Bankacılık ve Finans Hukuku için yorumlar kapalı

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası ticaret hukuku, küreselleşen dünyanın hukukudur. Farklı ülkelerde ikamet eden şirketler veya yabancı uyruklu tacirler arasında mal ve hizmetler ile uluslararası ticari sözleşmeleri ele alan hukuk dalıdır. Küresel ekonominin neredeyse her alana yayılması ve artan ithalat ihracat faaliyetleri sonucu uluslararası ticaret hukuku çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu konuda öncelikle uluslararası ticaret hukukunun kamu hukuku [...]

By |2018-12-29T12:38:00+00:00Aralık 29th, 2018|Faaliyet Alanları|Uluslararası Ticaret Hukuku için yorumlar kapalı
Go to Top