Dernekler Hukuku

Ofisimiz, derneklerin her türlü davalarına bakmaktadır. Derneğin ismine yönelik davalarda, Dernek Faaliyetlerinden dolayı alınması gereken izinlerin alınmasında,Yöneticiler hakkında açılacak davalarda, Derneklerin denetlenmesinde, derneğin kurulması ve sona erdirilmesinde, Derneğin yardım toplamak için gereken işlemlerin hazırlanmasında, Dernek genel kurul kararlarının iptali davalarında, Dernekler masasına yapılacak itirazlarda, yazışmalarda, dernek üyelerinin aidatlarının tahsilinde derneklere ve üyelerine danışmanlık ve avukatlık [...]

By |2018-12-29T12:45:31+00:00Aralık 29th, 2018|Faaliyet Alanları|Dernekler Hukuku için yorumlar kapalı

Ceza Hukuku

Ceza ve Ceza Usul Hukuku Departmanımız, uzman akademik ve avukat kadrosu ile hukukun temel ilke ve esaslarını önder kabul ederek, tüm soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile şikâyet ve davalarda etkin ve hızlı çözümler sunmaktadır. Bu alanda, Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması,Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması,Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili [...]

By |2018-12-29T12:43:18+00:00Aralık 29th, 2018|Faaliyet Alanları|Ceza Hukuku için yorumlar kapalı

Fikri Mülkiyet Hukuku

Rekabetçi küresel pazarda olağanüstü bir hızla gelişen ve değişen teknoloji ve ürünler, fikri ve sınai hakların da etkin şekilde korunmasını, yeniliklerin ve rakip şirketlerin yakından takibini, hukuki koruma için proaktif davranılmasını zaruri kılmaktadır. Bu alandaki hizmetlerimiz;Birleşme ve devralmalarda, aynı şekilde finansman veya kredi sağlanması işlemlerinde fikri ve sınai hakların devri, lisanslandırılması, yeniden yapılandırılması, teminat veya [...]

By |2018-12-29T12:40:40+00:00Aralık 29th, 2018|Faaliyet Alanları|Fikri Mülkiyet Hukuku için yorumlar kapalı

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bilgi ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, gelişim ve sektörel liberalleşme ile birlikte piyasalar arasındaki sınırların kalkması ve dünyanın tek bir global pazar haline gelmesi, piyasadaki işlemlerin hukuksal boyutlarında önemli değişiklikleri gündeme getirmiştir. Bütün bu gelişmeler, özellikle İstanbul ve Ankara gibi ticaret yoğunluğunun yaşandığı merkezlere sahip Türkiye’nin de bir finans merkezi olması sonucu doğurmuş ve bu [...]

By |2018-12-29T12:39:10+00:00Aralık 29th, 2018|Faaliyet Alanları|Bankacılık ve Finans Hukuku için yorumlar kapalı

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası ticaret hukuku, küreselleşen dünyanın hukukudur. Farklı ülkelerde ikamet eden şirketler veya yabancı uyruklu tacirler arasında mal ve hizmetler ile uluslararası ticari sözleşmeleri ele alan hukuk dalıdır. Küresel ekonominin neredeyse her alana yayılması ve artan ithalat ihracat faaliyetleri sonucu uluslararası ticaret hukuku çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu konuda öncelikle uluslararası ticaret hukukunun kamu hukuku [...]

By |2018-12-29T12:38:00+00:00Aralık 29th, 2018|Faaliyet Alanları|Uluslararası Ticaret Hukuku için yorumlar kapalı

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. Seri üretim ve satış usullerinin kullanılması ile gelişen tüketici hakları, Avrupa Birliği [...]

By |2018-12-29T12:35:36+00:00Aralık 29th, 2018|Faaliyet Alanları|Tüketici Hukuku için yorumlar kapalı

Miras Hukuku

Geniş anlamada kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan kurallar bütünüdür. Dar anlamda ise murisin mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifade eder. İhtilaf konularında önemli bir yere sahip olan Miras Hukuku alanında müvekkillerine gerek tecrübe gerekse hukuki gelişmeleri takip etme yetisi ile kapsamlı ve müvekkil menfaatlerini koruyacak [...]

By |2018-12-29T12:33:46+00:00Aralık 29th, 2018|Faaliyet Alanları|Miras Hukuku için yorumlar kapalı

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Ülkemizde, uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde ulusal hukukumuzun uygulanması sonucunda yabancı kişinin sahip olduğu bazı haklar ve yükümlülükler bulunmaktadır. Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların haklarını kapsayan hukuk dalı olarak, bu hak ve yükümlülükler konusunda yabancı kişinin ülkemizle arasındaki yasal bağlantının kurulduğu en önemli zeminlerden biri olmuştur. Ofis olarak, Yabancılar ve Vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel [...]

By |2018-12-29T12:32:52+00:00Aralık 29th, 2018|Faaliyet Alanları|Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku için yorumlar kapalı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Hukuk büromuz tarafından; müvekkilimiz bulunan şirketlere, iş hukuku prosedürlerinin yapılandırılması, personel iş sözleşmelerinin, yönetmeliklerinin oluşturulması ve uygulanması, personel ile devam eden iş ilişkisinin iş kanunu çerçevesinde yönetilmesi, insan kaynakları biriminin yapılandırılması ve çalışma sistemlerinin standart hale getirilmesi gibi konularda, bireysel müvekkillerimize ise iş kanunu çerçevesinde iş ilişkilerinin yönetimi ve akabindeki dava süreçlerinde danışmanlık ve avukatlık [...]

By |2018-12-29T12:31:44+00:00Aralık 29th, 2018|Faaliyet Alanları|İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku için yorumlar kapalı

Aile Hukuku

Ofisimiz Aile Hukuku alanında özellikle boşanma ve boşanmaya bağlı tazminat ve mal paylaşımına ilişkin davaların olumlu sonuçlanması adına çalışmalar yapmakta bu alanda yetkin avukatlar sayesinde gerekli hukuki desteği müvekkillerine sunmaktadır. Ofisimiz prensip olarak aile içinde yaşanan olumsuzlukları avukat-müvekkil gizliliği çerçevesinde ele almakta, bu süreci müvekkillerinin en az zararla sona erdirmesi adına gerekli tüm hukuki yardımı [...]

By |2018-12-29T12:30:48+00:00Aralık 29th, 2018|Faaliyet Alanları|Aile Hukuku için yorumlar kapalı
Go to Top