Geniş anlamada kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan kurallar bütünüdür. Dar anlamda ise murisin mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifade eder.

İhtilaf konularında önemli bir yere sahip olan Miras Hukuku alanında müvekkillerine gerek tecrübe gerekse hukuki gelişmeleri takip etme yetisi ile kapsamlı ve müvekkil menfaatlerini koruyacak şekilde, Miras Hukuku ile düzenlenen alanlarda vermiş olduğu hukuki hizmetlerde süratli ve çözüm odaklı çalışmaktadır.

Bu alandaki hizmetlerimiz;

  • Vasiyetname, Miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması, ölüme bağlı tasarruf işlemlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
  • Ölüme bağlı tasarrufların (Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali,
  • Bu işlemlere ilişkin ihtilafların giderilmesi maksadıyla dava takibi ve barışçıl çözüm yollarının denenmesi,
  • Terekenin yönetilmesi, mirasın paylaştırılması,
  • İştirak halinde mülkiyet (Elbirliği mülkiyeti) olarak kalan terekenin ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu davası) yoluyla sonlandırılması işlemlerini kapsar nitelikte hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini temsil etmektedir.