Ofisimiz Aile Hukuku alanında özellikle boşanma ve boşanmaya bağlı tazminat ve mal paylaşımına ilişkin davaların olumlu sonuçlanması adına çalışmalar yapmakta bu alanda yetkin avukatlar sayesinde gerekli hukuki desteği müvekkillerine sunmaktadır. Ofisimiz prensip olarak aile içinde yaşanan olumsuzlukları avukat-müvekkil gizliliği çerçevesinde ele almakta, bu süreci müvekkillerinin en az zararla sona erdirmesi adına gerekli tüm hukuki yardımı sağlamaktadır.

Bu alandaki hizmetlerimiz;

  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi
  • Anlaşmalı boşanmaya ilişkin protokollerin hazırlanması,
  • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi davalarında müvekkilin temsili,
  • Soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi,
  • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi.
  • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması