Ülkemizde, uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde ulusal hukukumuzun uygulanması sonucunda yabancı kişinin sahip olduğu bazı haklar ve yükümlülükler bulunmaktadır. Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların haklarını kapsayan hukuk dalı olarak, bu hak ve yükümlülükler konusunda yabancı kişinin ülkemizle arasındaki yasal bağlantının kurulduğu en önemli zeminlerden biri olmuştur.

Ofis olarak, Yabancılar ve Vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel dava ve danışmanlık hizmeti sunarak, gerekli tüm işlemler olan İkamet ve seyahatleri, çalışma izinlerini, evlilik ve boşanma işlemlerini, T.C vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemleri ile vatandaşlık başvuru işlemlerini içerir.

Tecrübe gerektiren ve tüm hususlar nezdinde yönetimi pekte kolay olmayan bu prosedürler çerçevesinde Legal&Partners Hukuk ve Danışmanlık olarak, yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel dava ve danışmanlık hizmeti sunmakta, özellikle yabancıların Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünü sağlamaktadır.

Bu alandaki hizmetlerimiz;

  • Yabancıların Türkiye’de Şirket kurma işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
  • Yabancıların Türkiye’de Şirket sermayesi nezdinde gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
  • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
  • Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi
  • Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi
  • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması

Legal&Partners Hukuk ve Danışmanlık olarak yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Yabancıların Türkiye’ye gelirken ve ülkemizde yaşayacakları hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde etkin ve hızlı davranıp, oturma izni, çalışma izni ve vatandaşlık alınmasına ilişkin prosedürleri, Emniyet Müdürlüğü, İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve vatandaşlık işlemlerine ilişkin ilgili resmî kurumlar nezdinde takibini yapıyoruz.