Ofisimiz gayrimenkullerin inşa edilmesi, satın alınması ve satımı dahil her türlü hukuki iş ve işlemleri takip etmekte; bu bağlamda ortaya çıkan uyuşmazlıkları gerek dava yoluyla gerekse de uzlaşma yoluyla çözüme kavuşturmaktadır. Gayrimenkul satın almak veya gayrimenkul satmak isteyen yerli ve yabancı sermayeli müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Hukuk ekibimiz gayrimenkule ilişkin uyuşmazlıklarda bilgili

ve etkin çevresi sayesinde müvekkillerine kolaylık sağlamakta karşılaştığı sorunları en hızlı şekilde çözüme kavuşturmaya çalışmaktadır.

Bu alandaki hizmetlerimiz;

  • Tapu iptal ve tescil davaları
  • Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları
  • Kamulaştırmasız el atma davaları
  • Meni müdahale ve Ecrimisil davaları
  • Kadastro tespiti davaları
  • Şufa (önalım) davası, Geçit hakkı kurulması davası
  • İpotek fekki davaları
  • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları
  • Kentsel dönüşüm danışmanlığı