Firmamız hukuk alanında uzman ve geniş kadrosuyla şeffaflık, hızlı sonuç alma, sürekli bilgilendirme ilkelerini benimseyerek üst seviyede müvekkil memnuniyetini sağlayarak, kurulduğu günden bugüne profesyonel ekibi ile titizlikle icra takibi ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Kurumsal ve bireysel alacaklarınızın icra takibi yoluyla en kısa sürede tahsili, haciz ve satış işlemlerinin yürütülmesi, icra takibinden kaynaklanan her türlü davanın takibi, iflas, iflas erteleme ve konkordato süreçlerinin yönetimi, deneyimli avukatlar ve icra takip personellerimiz aracılığıyla gerçekleştirilir. Bunun yanında icra takibi öncesi ve sonrası her aşamada danışmanlık hizmeti verilmektedir

Bu alandaki hizmetlerimiz;

 • Toplu kurum dosyaları ve bireysel alacakların icra takibi
 • İpotek Satışı
 • Rehinin Paraya Çevrilmesi
 • Genel Kredi Sözleşmesi Alacak Takipleri
 • Ticari Kredi Sözleşmesi Alacak takipleri
 • Bireysel Kredi Sözleşmesi Alacak takipleri
 • İstihkak Davaları
 • İhalenin Feshi Davaları
 • Sıra Cetveline İtiraz Davaları
 • İcra Ceza Davaları
 • İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
 • İflas davaları
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri