Şirketlerin ticari hayatta karşılaştıkları her türlü sorunu çözmeye ilişkin yardım ve danışmanlığa ilişkin hukuk hizmeti verilmektedir. Ofisimiz, yerli ve yabancı müvekkillerinin talebi doğrultusunda şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve günlük danışmanlık hizmetinin verilmesi başta olmak üzere ticaret ve şirketler hukuk alanında etkin ve hızlı çözümler üretmektedir. Ticari hayattaki alacaklarının tahsili için profesyonel hukuk ekibi ile etkin bir biçimde hukuki hizmet sunulmaktadır.

Bu alandaki hizmetlerimiz;

  • Ticari alacakların takibi ve Şirketlere Danışmanlık,
  • Şirketlere birleşme, bölünme ve devir işlemleri yönünden hukuki danışmanlık verilmesi ve sürecin takibi,
  • Acentelik Sözleşmesi hazırlanması, imzalanması, denetimi ve bağlı davalar,
  • Distribütörlük Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar,
  • Finansal Kiralama Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar,
  • Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi,
  • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi,
  • Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi,
  • Haksız rekabet davaları.